5 nhận thức có được từ chứng kiến và 5 nhận thức có được từ không chứng kiến

5 nhận thức có được từ chứng kiến:

  1. Tôi đã học khóa tìm hiểu về chứng kiến online hôm 11/11/2023.
  2. Tôi đã có bằng lái xe máy.
  3. Tôi sống ở Hà Nội.
  4. Hà Nội chiều Chủ Nhật 12/11 lúc 5h mưa rất to.
  5. Tôi cảm thấy sợ sau khóa học tìm hiểu về chứng kiến online hôm 11/11/2023.

5 nhận thức có được từ không chứng kiến:

  1. Minh Đăng rất nghiêm khắc trong học tập.
  2. Anh Quý rất tốt.
  3. Tôi bị mỡ máu cao.
  4. Học ở Thiền Viêt Nam rất khó.
  5. Học 1-1 với MInh Đăng có học phí rất cao.