Bài nguyện Time Tour 01

Bài nguyện Time Tour 01
(có thể thay đổi ngôn ngữ tuỳ theo tôn giáo và mối lương duyên với các vị bảo hộ)

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật! (Vái 3 lần)
Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong khu vực này
Con kính lạy các vị chư Thiên
Con kính lạy các vị Tam Tứ Phủ
Con kính lạy tổ tiên của con (nếu có ai hay bảo hộ cho mình thì có thể nhắc tên kèm địa điểm an táng)

Con là …………. tại địa chỉ …….

Hôm nay là ngày… tháng… năm… Âm lịch, con thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài Thần linh, chư Thiên, Tam Tứ Phủ, gia tiên chứng giám.

Cúi xin chư vị thần linh chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì bảo hộ giúp con thực hiện chuyến du hành thời gian. Con muốn xem lại các duyên nghiệp và hành trình đã trải qua, trước là để giải đáp những thắc mắc, sau là để giải phóng bản thân và đưa ra những lựa chọn có lợi cho mình.

Trước bàn thờ gia tiên, con xin đặt trọn trái tim mình để thực lòng chuẩn bị cho hành trình du hành thời gian sắp tới. Con dâng lên lời cầu nguyện này với lòng tin tưởng và sự khiêm nhường, mong muốn được hướng dẫn và bảo vệ trong mọi chuyến hành trình xuyên qua thời gian và không gian.

Xin hãy bên cạnh và đồng hành để con có sự can đảm khám phá được nhiều nhất có thể trong hành trình này. Xin hãy khai mở cho con trí tuệ để sử dụng quà tặng này một cách có ích và tích cực cho chính mình và cho mọi người.

Xin hãy giúp con cảnh giác trước những nguy hiểm và sự hiểu lầm trong cuộc hành trình. Xin hãy nhắc nhở con sự tỉnh táo và tinh thần làm rõ những nhận thức, để con biết cách sử dụng quà tặng này với trách nhiệm và tôn trọng. Con cam kết sẽ dùng nó với mục đích hướng thiện, mang lại hạnh phúc và thành tựu cho chính mình và mọi người.

Xin hãy giúp bảo hộ cho con, và hãy dẫn dắt con về nhà an toàn sau mỗi lần khám phá không gian thời gian. Xin hãy gặp gỡ con nếu có lời gì cần chia sẻ và căn dặn. Con sẽ thực tâm lắng nghe và kết nối cùng người.

Xin lắng nghe lời cầu nguyện này của con và ban cho con ơn phước và bình an trong mọi cuộc hành trình. Con xin tạ ơn và dâng lên sự tôn kính trước sức mạnh của thời gian và không gian.

Con là …………. tại địa chỉ ……. có chút lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật!
Nam mô A Di Đà Phật! (Vái 3 lần).

3 Lượt thích