Các câu hỏi mở rộng về đối tượng chứng kiến

 1. Chứng kiến là thuộc tính trong mình như thế nào? Vì sao mình biết điều đó?
 2. “Chứng kiến luôn tồn tại sẵn trong mình, luôn hiện diện” có phải là một kết luận không? Việc kết luận có lợi hay có hại?
 3. Mình đang chứng kiến bản thân mình là ai? Như thế nào? Việc mình chứng kiến bản thân mình như thế nào sẽ quyết định đến đầu ra như thế nào?
 4. Mình có mong muốn và lựa chọn sống trong chứng kiến không? Vì sao?
 • Chứng kiến là thuộc tính trong mình như thế nào? Vì sao mình biết điều đó?
  ==> mình không chứng kiến được “chứng kiến” là thuộc tính trong mình. Mình có cảm giác mơ hồ về điều này. Mình thấy chứng kiến là cái không tách rời khỏi mình, có sẵn trong mình trong các trải nghiệm về chứng kiến của mình. Mình đang gọi tên thuộc tính dựa theo suy luận, cái gì không tách rời khỏi mình, nếu bật một đặc tính thuộc về mình thì là thuộc tính của mình. Nói tới đây thì mình thấy chứng kiến là thuộc tính, mình chứng kiến được điều này dựa trên chứng kiến, tư duy, đặt tên, quy ước.

 • “Chứng kiến luôn tồn tại sẵn trong mình, luôn hiện diện” có phải là một kết luận không? Việc kết luận có lợi hay có hại?
  ==> mình đang thấy mình có kết luận điều này. Và mình thấy kết luận không có lợi hay hại. Mà là mình có bám dính lấy kết luận đó hay lùi lại thoát ra khỏi kết luận đó để quan sát trong chứng kiến.

 • Mình đang chứng kiến bản thân mình là ai? Như thế nào? Việc mình chứng kiến bản thân mình như thế nào sẽ quyết định đến đầu ra như thế nào?
  ==> Mình đang chứng kiến bản thân mình không phải những gì mình nhận biết được, kết luận được. Ví dụ như cơ thể đang gõ bàn phím này, hay hệ tư duy đang hoạt động này, hay công ty của mình, hay tài sản, con cái, gia đình của mình, cảm xúc của mình, hệ giá trị của mình,… Mình không phải những thứ mình nhận biết và kết luận được hay chưa kết luận được. Mình chứng kiến mình được không? Được. Mình vẫn đang chứng kiến mình ngoài những kết luận về mình. Mình cứ thấy mình chứng kiến mình lùi lùi ra khỏi cái kết luận. Như lùi ra khỏi kết luận “mình đang chứng kiến bản thân nình không phải những gì mình nhận biết được, kết luận được”. Đầu ra của chứng kiến này về mình là gì? Mình không bám dính vào kết luận nào đó về mình. Không nhầm lần mình với những kết luận không phải là mình.

 • Mình có mong muốn và lựa chọn sống trong chứng kiến không? Vì sao?
  ==> có. Vì mình đang chứng kiến thấy những lợi ích to lớn hơn khi mình chọn tự trải nghiệm để vào chỗ sống trong chứng kiến. Lợi ích biểu lộ ra bên ngoài là cảm xúc, cảm giác của mình, mối quan hệ của mình với chồng, con, bố mẹ hai bên, lợi ích đến từ sống trong chứng kiến khi làm việc. Mình thấy được những lợi ích từ việc sống trong chứng kiến này rõ ràng khi mình cứ học, cứ thử tìm cách để vào trải nghiệm nơi mà mình nghĩ là sống trong chứng kiến.