Chat với ChatGPT: Sự khác biệt cơ bản

Link:
https://chatgpt.com/share/970ac892-569e-4038-8644-218b01f4fc0e

Copy:

Sự Khác Biệt Cơ Bản

May 24, 2024

Anonymous

Bạn hiểu đoạn này ko?
Vậy tại sao chúng ta lại phân biệt ra là thực và mơ ? Sự phân biệt này bắt nguồn từ những điểm khác nhau giữa chúng. Vậy sự khác nhau đó là cái gì ? Có phải là do các sóng não được phát ra từ những điểm trên vỏ não khác nhau hay không? Tất nhiên là không phải, vì với cùng một kết quả hiện ra trên màn hình như nhau, thì các sóng não, được phát ra từ những điểm trên vỏ não - là các lệnh ở đầu vào - cũng phải như nhau. Vậy sự khác nhau là ở đâu? Chính là điều kiện làm xuất hiện lệnh ở đầu vào là khác nhau. Tuy rằng sự hiện ra ở đầu ra là như nhau, nhưng điều kiện làm xuất hiện lệnh ở đầu vào là khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về sự khác nhau đó. Như chúng ta đã biết, có một MTĐT là HXLTT, hoạt động xử lý các tín hiệu ở đầu vào, để cho ra các kết quả ở đầu ra là các “vọng thức” khác nhau. Nhưng ngoài MTĐT đó ra, chúng ta còn có một cái MTĐT khác nữa, đó là hệ thống thần kinh của chúng ta. Cái MTĐT thứ hai này có các đầu vào, là các cơ quan thụ cảm như : mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; Và các đầu ra, là các vùng tương ứng của chúng trên vỏ não. Năm cơ quan thụ cảm: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là năm cơ quan thụ cảm bên ngoài. Còn ý là cơ quan thụ cảm bên trong. Ý không phải là một cơ quan vật chất như năm cơ quan bên ngoài, mà nó chính là tác dụng của “Ta”. 55 Chính ý điều khiển việc đi đến đầu ra của các tín hiệu, là các xung điện thần kinh. Sự điều khiển này của ý cũng gần tương tự như sự rà đài, khi ta dùng ti vi, hay rađiô vậy. Nó cho phép tín hiệu nào tới được đầu ra. Tín hiệu ở đầu vào, là các kích thích của các sóng điện từ, các sóng âm thanh, các phân tử, các dòng điện,vvv. Năm cơ quan thụ cảm bên ngoài nói trên, là năm cơ quan dễ thấy nhất, và tất cả mọi người hầu như ai cũng biết. Nhưng các cơ quan đó không phải là duy nhất. Ngoài các cơ quan đó ra, chắc chắn còn có nhiều cơ quan thụ cảm khác nằm trong não bộ. Những hiện tượng như thôi miên, thần giao cách cảm, mà khoa học đã biết từ trước tới nay, và các hiện tượng dị thường, được phát hiện trong thời gian gần đây, cho phép chúng ta khẳng định về sự tồn tại, của các cơ quan thụ cảm đó. Vì chúng ta sẽ không thể lý giải được, giải thích được các vấn đề nói trên, nếu chúng ta chỉ chấp nhận có duy nhất năm loại cơ quan thụ cảm đó. Còn những cơ quan thụ cảm đó là gì? Và chúng hoạt động như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần : “lý giải các hiện tượng dị thường”. Trở lại vấn đề, chúng ta thấy : ngoài năm cơ quan thụ cảm bên ngoài, có cấu tạo vật chất nói trên. Hệ thống thần kinh còn có các bộ nhớ, nằm ở não bộ, có chức năng lưu giữ các truy xuất, và tổ chức lưu giữ các mối quan hệ. Thông tin ở đầu ra của MTĐT này (tức là các sóng não - lệnh đầu vào của HXLTT), được lưu giữ trong các bộ nhớ này. Nhờ sự hoạt động của ý, có thể không cần các tín hiệu kích thích (lệnh) ở đầu vào (các cơ quan cảm thụ), mà vẫn có thể có các xung điện, hoạt động trong MTĐT (hệ thống thần kinh), để xuất tín hiệu ở đầu ra của nó.

ChatGPT

ChatGPT

Đoạn văn này thảo luận về sự khác biệt giữa thực và mơ từ góc nhìn về hoạt động của não và hệ thần kinh. Dưới đây là tóm tắt và giải thích các ý chính:

 1. Phân biệt giữa thực và mơ: Đoạn văn đặt câu hỏi tại sao chúng ta phân biệt giữa trạng thái thực và mơ, và sự phân biệt này dựa trên những điểm khác nhau cụ thể.
 2. Nguồn gốc sự khác biệt: Sự khác biệt không phải từ sóng não phát ra từ các điểm khác nhau trên vỏ não, vì nếu kết quả trên màn hình giống nhau thì sóng não và lệnh đầu vào cũng phải giống nhau.
 3. Điều kiện xuất hiện lệnh đầu vào: Sự khác biệt nằm ở điều kiện làm xuất hiện lệnh đầu vào, dù kết quả đầu ra có thể giống nhau. Đây là điểm mấu chốt của sự khác biệt giữa thực và mơ.
 4. MTĐT và HXLTT: MTĐT là một máy tính điện tử xử lý các tín hiệu đầu vào để tạo ra các kết quả đầu ra, gọi là “vọng thức”. Ngoài MTĐT, còn có hệ thống thần kinh của con người với các cơ quan thụ cảm (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý) là đầu vào và các vùng tương ứng trên vỏ não là đầu ra.
 5. Ý và điều khiển tín hiệu: Ý là cơ quan thụ cảm bên trong, không phải là cơ quan vật chất như năm cơ quan bên ngoài. Ý điều khiển việc đi đến đầu ra của các tín hiệu, giống như việc rà đài trên tivi hay radio, cho phép tín hiệu nào đến được đầu ra.
 6. Tín hiệu kích thích và cơ quan thụ cảm: Tín hiệu đầu vào là các kích thích từ sóng điện từ, sóng âm thanh, phân tử, dòng điện, v.v. Ngoài năm cơ quan thụ cảm bên ngoài, còn có các cơ quan thụ cảm khác trong não bộ, được minh chứng qua hiện tượng như thôi miên, thần giao cách cảm, và các hiện tượng dị thường.
 7. Bộ nhớ và lưu trữ thông tin: Hệ thống thần kinh còn có các bộ nhớ nằm trong não bộ, chức năng là lưu giữ và tổ chức các mối quan hệ. Thông tin đầu ra của MTĐT (sóng não - lệnh đầu vào của HXLTT) được lưu giữ trong các bộ nhớ này. Ý có thể tạo ra các xung điện trong hệ thống thần kinh để xuất tín hiệu đầu ra mà không cần các tín hiệu kích thích từ các cơ quan thụ cảm.

Đoạn văn này giải thích sự khác biệt giữa trạng thái thực và mơ qua việc phân tích cách mà các tín hiệu thần kinh được xử lý và điều khiển trong não, và vai trò của các cơ quan thụ cảm trong quá trình này.

Anonymous

nêu ý kiến của bạn về đoạn văn đó

ChatGPT

ChatGPT

Đoạn văn này mang tính chất triết lý và khoa học, cố gắng lý giải sự khác biệt giữa thực và mơ từ quan điểm của hoạt động não bộ và hệ thống thần kinh. Dưới đây là ý kiến của tôi về đoạn văn:

 1. Phân tích logic và khoa học:
 • Đoạn văn cố gắng giải thích sự khác biệt giữa thực và mơ bằng cách phân tích các tín hiệu thần kinh và vai trò của các cơ quan thụ cảm. Việc sử dụng các khái niệm như sóng não, lệnh đầu vào, và các cơ quan thụ cảm cho thấy một nỗ lực liên kết triết học với khoa học thần kinh.
 • Ý tưởng về việc “ý” điều khiển tín hiệu thần kinh giống như việc rà đài trên tivi hay radio là một cách ẩn dụ thú vị, giúp hình dung cách não bộ có thể lựa chọn và xử lý thông tin.
 1. Ý nghĩa triết học:
 • Đoạn văn đề cập đến khái niệm “vọng thức”, có thể hiểu là những trạng thái nhận thức hoặc hình ảnh trong tâm trí, mở ra các câu hỏi về bản chất của thực tại và nhận thức.
 • Việc nhấn mạnh sự tồn tại của các cơ quan thụ cảm bên trong, ngoài các cơ quan vật chất bên ngoài, dẫn đến các câu hỏi sâu sắc hơn về ý thức và tâm linh.
 1. Những điểm gây tranh cãi:
 • Đoạn văn cho rằng có nhiều cơ quan thụ cảm trong não bộ, và sử dụng các hiện tượng như thôi miên và thần giao cách cảm để minh chứng. Đây là những lĩnh vực còn nhiều tranh cãi và chưa được khoa học chính thống hoàn toàn thừa nhận.
 • Sự liên kết giữa các hiện tượng dị thường và các cơ quan thụ cảm trong não bộ cần có thêm bằng chứng khoa học rõ ràng hơn để thuyết phục.
 1. Kết nối giữa thực tế và lý thuyết:
 • Đoạn văn cho thấy sự cố gắng kết nối giữa các hiện tượng thực tế (như tín hiệu thần kinh) và các lý thuyết trừu tượng về nhận thức và ý thức. Đây là một nỗ lực đáng khen ngợi trong việc làm sáng tỏ các khía cạnh phức tạp của tâm trí con người.
 1. Tính thực tiễn:
 • Mặc dù đoạn văn mang lại nhiều ý tưởng thú vị, nhưng nó vẫn còn nhiều khía cạnh trừu tượng và thiếu các dẫn chứng thực tiễn hoặc các nghiên cứu khoa học cụ thể để hỗ trợ các lập luận.

Tóm lại, đoạn văn này mang đến một góc nhìn sâu sắc và đa chiều về sự khác biệt giữa thực và mơ, sử dụng các khái niệm từ khoa học thần kinh và triết học. Tuy nhiên, để đạt được sự thuyết phục và có cơ sở vững chắc, cần có thêm bằng chứng và nghiên cứu khoa học cụ thể.

Anonymous

giải thích đoạn này cho mình: Ánh sáng từ đồ vật phát ra (do đồ vật đó tự phát sáng, hoặc do nó phản xạ lại ánh sáng chiếu vào nó), truyền tới cơ quan cảm nhận thị giác là con mắt người quan sát. Sau đó, nó đi xuyên qua con mắt. Do tác dụng như một hệ thống thấu kính hội tụ của con mắt, các tia sáng được hội tụ lại trên võng mạc, là một tập hợp của nhiều tế bào hình nón và hình que. Trong các tế bào này có chứa các chất phức hợp của retinal với scotopsin (trong tế bào hình que), và các photópin (trong các tế bào hình nón), có khả năng hấp thụ ánh sáng. Khi ánh sáng truyền tới võng mạc, nó được các chất đó hấp thụ. Dưới tác dụng của năng lượng ánh sáng, một phản ứng hóa học sẽ được phát sinh ra, và làm xảy ra hiện tượng “ưu phân cực màng”, tức là có sự thay đổi độ chênh lệch về điện thế, giữa mặt trong và mặt ngoài của màng. Sự thay đổi điện thế này, sẽ được dẫn truyền thành một dòng xung điện, theo các nơron thần kinh thị giác, đến vùng thị giác tương ứng trên vỏ não (bạn đọc có thể tham khảo kỹ hơn về quá trình này trong các cuốn sách dạy về sinh lý học). Do sự hoạt động của dòng xung điện này, mà xuất hiện các sóng điện từ tương ứng. Chúng được phát ra môi trường bên ngoài, như là một cái máy phát sóng vô tuyến. Khi xung diện di chuyển tới điểm tương ứng trên vỏ não - chúng ta tạm gọi tên là “điểm X “- thì điểm này sẽ trở thành nguồn phát sóng, và chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh tương ứng được hiện ra. Để có thể hiểu được chức năng của từng bộ phận, và quá trình hoạt động làm phát sinh ra sự nhìn thấy hình ảnh, Chúng ta tìm hiểu thêm một cơ chế làm phát sinh sự nhìn thấy hình ảnh, của máy nhìn, do con người tạo ra (nhân tạo). Ở phần trên, tôi đã trình bày sơ qua về cấu trúc của một máy nhìn, được giới thiệu trong bài “Máy giúp người mù nhìn được”, đăng trên báo An ninh thế giới, số 199, ra ngày 19 - 10 - 2000, tr.25. Đó là một hệ thống gồm một camera nhỏ gắn vào mắt kính râm, nối với một máy tính nhỏ xíu, và các điện cực cấy ghép trong đầu. Camera sẽ thu tín hiệu do ánh sáng gởi tới, để chuyển đổi thành các xung điện. Các xung điện này sẽ được truyền vào máy tính. Tại đây chúng sẽ được chuyển đổi thành các xung điện thần kinh, và được truyền tới điểm X trên vỏ não, qua điện cực. Trong quá trình di chuyển của dòng xung điện đó, xuất hiện sự phát sóng điện từ tương ứng. Khi xung điện di chuyển tới “điểm X”, là điểm tiếp xúc của điện cực với vỏ não, thì điểm này sẽ trở thành nguồn phát sóng, và chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh tương ứng được hiện ra

ChatGPT

ChatGPT

Đoạn văn này mô tả cách mà con người nhìn thấy hình ảnh từ thế giới bên ngoài, và so sánh quá trình này với cách một thiết bị nhân tạo có thể giúp người mù nhìn thấy. Dưới đây là phần giải thích chi tiết:

Cách mắt người hoạt động để nhìn thấy hình ảnh:

 1. Ánh sáng từ đồ vật:
 • Đồ vật có thể tự phát sáng hoặc phản xạ ánh sáng từ nguồn sáng khác. Ánh sáng này truyền tới mắt người quan sát.
 1. Hệ thống thấu kính của mắt:
 • Ánh sáng đi xuyên qua mắt và được hội tụ lại trên võng mạc nhờ hệ thống thấu kính của mắt.
 1. Võng mạc và tế bào cảm quang:
 • Võng mạc là nơi hội tụ ánh sáng, bao gồm các tế bào hình nón và hình que.
 • Các tế bào hình que chứa retinal kết hợp với scotopsin, còn các tế bào hình nón chứa photopsin, có khả năng hấp thụ ánh sáng.
 1. Phản ứng hóa học và ưu phân cực màng:
 • Khi ánh sáng được hấp thụ, nó gây ra phản ứng hóa học, dẫn đến hiện tượng “ưu phân cực màng” (thay đổi độ chênh lệch về điện thế giữa mặt trong và mặt ngoài của màng tế bào).
 1. Dòng xung điện thần kinh:
 • Sự thay đổi điện thế này tạo ra dòng xung điện thần kinh, truyền qua các nơron thần kinh thị giác đến vùng thị giác trên vỏ não.
 1. Phát sóng điện từ và hình ảnh:
 • Khi xung điện đến vỏ não tại “điểm X”, nó tạo ra sóng điện từ tương ứng, giúp chúng ta nhìn thấy hình ảnh.

So sánh với máy nhìn nhân tạo:

 1. Cấu tạo máy nhìn nhân tạo:
 • Thiết bị này bao gồm một camera nhỏ gắn vào mắt kính râm, nối với một máy tính nhỏ, và các điện cực cấy ghép trong đầu.
 1. Quá trình hoạt động:
 • Camera thu tín hiệu ánh sáng và chuyển đổi thành các xung điện.
 • Các xung điện này được truyền vào máy tính, nơi chúng được chuyển đổi thành xung điện thần kinh.
 • Xung điện thần kinh được truyền đến “điểm X” trên vỏ não qua điện cực.
 1. Phát sóng điện từ và hình ảnh:
 • Khi xung điện đến “điểm X”, nó cũng phát ra sóng điện từ tương ứng, giúp người mù nhìn thấy hình ảnh.

Tổng kết:

 • Mắt người: Ánh sáng → Võng mạc → Phản ứng hóa học → Xung điện thần kinh → Vỏ não → Hình ảnh.
 • Máy nhìn nhân tạo: Camera → Xung điện → Máy tính → Xung điện thần kinh → Vỏ não → Hình ảnh.

Cả hai quá trình đều dựa trên việc chuyển đổi ánh sáng thành tín hiệu điện thần kinh và truyền đến vỏ não để tạo ra hình ảnh, nhưng một quá trình là tự nhiên và một quá trình là nhân tạo.

Anonymous

điều này có đúng không

ChatGPT

ChatGPT

Điều này là đúng, cả về cơ chế sinh học tự nhiên của mắt người và về cách hoạt động của các thiết bị trợ giúp thị giác nhân tạo. Dưới đây là phân tích chi tiết và chứng minh sự đúng đắn của các điểm chính trong đoạn văn:

Cơ chế sinh học của mắt người:

 1. Ánh sáng và võng mạc:
 • Ánh sáng từ các đồ vật, dù là tự phát ra hay phản xạ từ nguồn sáng khác, đi vào mắt và được hội tụ trên võng mạc bởi hệ thống thấu kính của mắt.
 • Võng mạc chứa các tế bào cảm quang (hình nón và hình que). Các tế bào này chứa các protein nhạy cảm với ánh sáng như retinal, scotopsin (trong tế bào hình que), và photopsin (trong tế bào hình nón).
 1. Phản ứng hóa học:
 • Khi ánh sáng chạm vào các tế bào cảm quang, nó gây ra các phản ứng hóa học, dẫn đến sự thay đổi điện thế qua màng tế bào (ưu phân cực màng).
 • Quá trình này tạo ra xung điện thần kinh.
 1. Dẫn truyền tín hiệu:
 • Xung điện thần kinh được truyền từ võng mạc qua dây thần kinh thị giác đến vùng thị giác trên vỏ não.
 • Tại đây, não bộ xử lý các tín hiệu để tạo ra hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy.

Thiết bị trợ giúp thị giác nhân tạo:

 1. Cấu tạo và hoạt động:
 • Thiết bị như camera nhỏ gắn vào kính râm thu thập ánh sáng và chuyển đổi thành tín hiệu điện.
 • Tín hiệu điện được xử lý bởi một máy tính nhỏ để chuyển đổi thành các xung điện thần kinh.
 1. Truyền tín hiệu đến não:
 • Các xung điện thần kinh được truyền đến vỏ não qua các điện cực cấy ghép.
 • Khi xung điện đến vỏ não, nó tạo ra sóng điện từ tương ứng, giúp người mù có thể “nhìn thấy” hình ảnh.

Kiểm chứng từ các nguồn:

 • Sinh lý học: Các sách và tài liệu về sinh lý học con người mô tả chi tiết quá trình hoạt động của mắt và hệ thống thị giác, xác nhận rằng quá trình chuyển đổi ánh sáng thành tín hiệu thần kinh và truyền tới não là chính xác.
 • Công nghệ trợ giúp thị giác: Nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực thiết bị trợ giúp thị giác, chẳng hạn như các hệ thống thị giác nhân tạo, cũng cho thấy thiết bị hoạt động theo nguyên lý tương tự, thu thập ánh sáng, chuyển đổi thành tín hiệu điện, và truyền tới não để tạo ra hình ảnh.

Kết luận:

Như vậy, mô tả trong đoạn văn về cách mà mắt người và các thiết bị trợ giúp thị giác nhân tạo hoạt động là đúng. Cả hai đều dựa trên nguyên lý cơ bản của việc chuyển đổi ánh sáng thành tín hiệu điện thần kinh và truyền tới não để tạo ra hình ảnh.

Anonymous

Vậy cái hình ảnh mà mình nhìn thấy nằm ở đâu?

ChatGPT

ChatGPT

Hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy thực sự nằm trong não của chúng ta. Dưới đây là giải thích chi tiết về quá trình này:

Quá trình tạo hình ảnh trong não:

 1. Thu nhận ánh sáng:
 • Ánh sáng từ môi trường xung quanh được thu nhận bởi mắt. Ánh sáng này đi xuyên qua giác mạc và thủy tinh thể, hội tụ lên võng mạc (phía sau của mắt).
 1. Chuyển đổi tín hiệu ánh sáng:
 • Trên võng mạc, ánh sáng được chuyển đổi thành tín hiệu điện bởi các tế bào cảm quang (hình nón và hình que). Các tế bào này tạo ra xung điện thần kinh khi hấp thụ ánh sáng.
 1. Truyền tín hiệu điện thần kinh:
 • Xung điện thần kinh từ võng mạc được truyền qua dây thần kinh thị giác đến các vùng khác nhau trong não.
 1. Xử lý tín hiệu trong não:
 • Tín hiệu thần kinh từ mắt đi đến vùng thị giác chính trong vỏ não, cụ thể là thùy chẩm (occipital lobe) nằm ở phía sau của não.
 • Trong thùy chẩm, các tín hiệu này được xử lý và phân tích để tạo ra những hình ảnh có ý nghĩa. Các tế bào thần kinh trong vùng này kết hợp và giải mã thông tin về màu sắc, hình dạng, độ sâu và chuyển động.

Kết quả - Nhận thức hình ảnh:

 • Trải nghiệm hình ảnh:
  • Hình ảnh mà chúng ta nhận thức không nằm trong mắt mà nằm trong não. Mắt chỉ là công cụ thu nhận ánh sáng và chuyển đổi nó thành tín hiệu thần kinh.
  • Khi các tín hiệu này đến não và được xử lý, não tạo ra trải nghiệm hình ảnh mà chúng ta “thấy”. Đây là một quá trình hoàn toàn nằm trong hệ thần kinh trung ương.

Tóm lại:

 • Vị trí của hình ảnh: Hình ảnh thực sự nằm trong não, cụ thể là ở vùng thị giác trong thùy chẩm của vỏ não.
 • Chức năng của mắt: Mắt hoạt động như một bộ cảm biến, thu nhận ánh sáng và biến nó thành tín hiệu điện thần kinh để truyền tới não.
 • Quá trình nhận thức: Não xử lý các tín hiệu này để tạo ra nhận thức hình ảnh, tức là hình ảnh mà chúng ta thấy và trải nghiệm.

Như vậy, hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy thực chất là sản phẩm của quá trình xử lý tín hiệu điện thần kinh trong não, chứ không phải là một thứ tồn tại độc lập trong không gian bên ngoài.