Chơi game ghép từ

Mình chơi game ghép từ, thời gian chơi nhanh nhanh. Lúc mình đang chơi ổn ổn mà có suy nghĩ nổi lên mình đang chơi ổn là mình chết liền. Lúc đó mình chứng kiến điều gì? Mình chứng kiến mình chơi được, tốc độ nhanh. Vì sao chứng kiến điều đó mình lại chơi thua. Mình bị tập trung chứng kiến vào việc nhìn thấy bản thân chơi tốt. Vì sao không buông điều đó đi. Vì mình thấy là sự thật, mình đang chơi tốt là điều mình đang chứng kiến. Chứ mình không thấy đó chỉ là ảo tưởng của mình. Mình chứng kiến việc mình chơi nhưng lại đi kết luận mình chơi tốt và ảo tưởng rằng mình đang chứng kiến việc mình chơi tốt nên chơi thua.

Vì sao khi mình đi kết luận thì mình sẽ dính mắc vào kết luận đó ha. Vô thức mình cứ dính mắc ở đó và âm thành chi phối nên mình thua. Mình còn không thấy mình đi kết luận mà cho rằng mình chứng kiến, không thấy mình ảo tưởng thì nó lại âm thành chi phối mình ta?

Vì sao mình thấy sai với điều mình chứng kiến thì cái nhận thức sai đó chi phối mình? Mà trong khi chơi game là thấy rõ chi phối rất mạnh.

Hạnh đã biết chứng kiến là gì chưa?
Quan sát là gì chưa?

Em thấy đã biết chứng kiến và quan sát rồi chị.

Mình vẫn thấy mình đã biết chứng kiến và quan sát là gì rồi. Khi nói tới mình có liên tưởng tới ngay cái điều mà mình biết. Mình có nghĩ đây là điều mình đang ảo tưởng nhưng đó là mình nghĩ. Còn trong mình vẫn đang thấy là mình biết chứng kiến, biết quan sát là gì rồi. Chỗ này mờ ghê.

Mờ là dấu hiệu mình không nhìn thẳng vào như cách học của hộp thứ 2 ha.

Game ghép từ là game gì vậy bạn?

Game trong duolingo, ghép từ tiếng anh tiếng việt trong khoảng thời gian nhất định á chị. Em chơi luyện tiếng anh xong thấy có liên kết tới chứng kiến nên viêt cảm nhận.