Chúc mọi người xuân đa kiết khánh hạ bảo bình an!

Hôm nay nhân đủ duyên lành, em xin chúc cho mọi người xuân đa kiết khánh hạ bảo bình an, thu tống tam tai đông toàn đa phước. Xin chúc cho mọi người muôn đời bình an, đời đời sống an lành trong ánh sáng hào quang của 10 phương chư Phật!

Một câu niệm Phật để tâm chúng sanh trở thành tâm Phật. Một câu niệm Phật để ao nước đục trở thành ao nước trong. Một câu niệm Phật tăng trưởng phước duyên và tiêu trừ nghiệp chướng.

(Muốn hiểu hơn thì lên Tiktok nha mọi người! Heheee).

Câu cuối Út Khờ có nói đâu @minhchau :grinning:

Dị là chị nghe sắp thuộc hết luôn rồi :)))))

hihihi, trend mới nữa rồi á em… :smiling_face: