Đám mây và con gấu trên đám mây

Topic về những chủ đề dễ thương đáng yêu mơ mộng nhưng hại não :smiley:

Hiện tại, mình đang thấy đám mây ở trong mình nên con gấu trên đám mây cũng ở trong mình. Nhưng trong mình là trong mình như nào nhỉ?

Nhờ hình ảnh Đăng gửi về thấu kính mà mình thấy rõ hơn đám mây, mặt trời ở trong mình như thế nào, to hay nhỏ so với mình. Tất cả chỉ là hình ảnh qua thấu kính, là con mắt của mình, nhỏ xíu so với mình. Mình chứa tất cả những hình ảnh đó.

Cái mình mà mình đang nhìn thấy cũng chẳng phải mình. Là hình ảnh của mình qua thấu kính.

Chúa giesu và trái dâu là hình của đối tượng nào đó mà phản chiếu mà mắt mình. Nó thay đổi vì mình thay đối góc nhìn, góc độ của thấu kính. Nheo mắt hay mở to mắt là đã thay đổi đường kính của thấu kính hay trục, tạm gọi là vậy. Nghĩa là chỉ cần thay đổi ngay chỗ thấu kính, mắt mình là hình ảnh mình nhận được đã khác rồi. Việc gọi tên hình ảnh đó là ý giác của mình?

Con cò hay đàn chim là thay đổi khoảng cách từ vật thật tới thấu kính nên cũng thay đổi hình ảnh ghi nhận được.

Đám mây và con gấu là thay đổi gì nhỉ? Ý giác hơ? Chỗ ý giác này mình chưa rõ.


Đám mây hình con gấu :yum:

1 Lượt thích

Thiệt ngọt ngào. Màu hồng mới chịu hihi

1 Lượt thích

Mình muốn làm rõ chỗ này. Mình thấy nó đang mờ. Bữa mình viết câu này là mình thấy mình là ai mà có thể nhìn thấy mình. Mình có thể nhìn thấy cơ thể mình như vậy vậy, cao, ốm, gương mặt này kia thì nó có phải là hình ảnh qua thấu kính của mình không? Như khi mình soi gương thấy toàn thân hay giờ cuối xuống thấy body trừ cái đầu. Thì cái hình ảnh mà mình ghi nhận bằng mắt nó cũng nhỏ hơn so với vật thật. Phải không? Nhưng dùng tay chạm chạm thì mình nghĩ là mình chạm vô vật thật thấy nó nhỏ nhỏ zậy. Mông lung nha. Giờ mà kêu mình không phải vật thật này, cơ thể này cái mông lung liền.

Sao mông lung?

Cái mình đang thấy mình chạm được, ước lượng được cân nặng nên mình nghic đó là vật thật. Nhưng cái mình nhìn thấy nó lại là hình ảnh của mình, nhỏ hơn, không phải vật thật. Vậy mình có chạm voi được vật thật, có thể của mình đúng không? Cái chạm ước lượng nó lại tương đồng với cái hình ảnh mình ghi nhận được. Vậy sao cái mình thấy chỉ là hình ảnh thu nhỏ của vật thật được?

Mờ ghê. Muốn viết thêm cũng không biết viết gì. Mình không chứng kiến điều này nên mới mờ vậy. Dấu hiệu ha

Cái mình mà mình đang nghĩ mình chứng kiến bằng mắt tai mũi lưỡi thân ý này không phải là điều mình chứng kiến. Mình chứng kiến được một đối tượng và mặc nhiên cho đối tượng này là mình. Trong khi đôi tượng này còn chưa phải là điều mình chứng kiến, chỉ là đối tượng mình nhận thức được từ chứng kiến. Nhẹ nhõm khi nghĩ đến những nhận thức về mình không phải là mình, cũng không phải điều mình chứng kiến về mình. Vì mình có niềm tin mình to lớn hơn, đẹp đẽ hơn, mạnh khoẻ hơn cái mình đang nhận thức. Nếu mình sống mà thấy mình không phải nhận thức về mình thì mạnh mẽ biết bao. Mình đang nghĩ vậy á.