Danh sách thiên thần hỗ trợ tài chính cho Thiền Việt Nam

Chào mọi người,

Topic này sẽ tổng hợp các thiên thần tài trợ kinh phí cho Thiền Việt Nam. Cũng là topic cảm ơn các thiên thần đã hỗ trợ cho sự phát triển của Thiền Việt Nam trong việc:

  • Hỗ trợ học phí cho học viên
  • Hỗ trợ kinh phí trang trải các hoạt động truyền thông, xuất bản sách, tổ chức các hoạt động cộng đồng
  • Hỗ trợ việc xây dựng môi trường học tập trên Cổng Thiền, Trường Thiền, Nhà Thiền
  • Hỗ trợ việc xây dựng Làng Thiền, Tổ Thiền: khuôn viên văn hoá Thiền Việt Nam - nơi sinh hoạt tu luyện, ăn ở, lưu trú dài ngày cho những khoá Thiền cho Thiền sinh người Việt Nam hoặc quốc tế (Hiện nay Thiền Việt Nam cũng đang tìm kiếm các địa điểm làm Tổ Thiền - một studio nhỏ xinh tại TPHCM, và địa điểm làm Làng Thiền - một vùng đất lớn mát mẻ có thể làm địa điểm lưu trú lâu ngày cho Thiền sinh)

1. Công ty cổ phần Koro
Tài trợ học phí cho học viên khoá Thiền Đột Phá T4/2023
Tài trợ học phí cho học viên Workshop Vui học trong Chánh niệm T4/2023

2. Cô Trần Thị Dung & anh Nguyễn Hoàng Long
Số tiền: 2.000.000 đ

*Danh sách được cập nhật tính đến 24/04/2023 và sẽ được cập nhật liên tục

Thông tin tài khoản tài trợ:
Nguyen Thi Minh Dang
200014949182989
Eximbank HCM

Cập nhật danh sách tài trợ (tính đến 02/05)

1. Công ty cổ phần Koro
Tài trợ học phí cho học viên khoá Thiền Đột Phá T4/2023
Tài trợ học phí cho học viên Workshop Vui học trong Chánh niệm T4/2023

2. Cô Trần Thị Dung & anh Nguyễn Hoàng Long
Số tiền: 2.000.000 đ

3. Bạn Vũ Trần Quốc Nhật
Số tiền: 1.000.000 đ

4. Bạn Đoàn Phan Huyền Linh và bố Đoàn Văn Sơn
Số tiền: 2.060.000 đ