Gần đây chỗ thấy của sư đệ thế nào?

Bạn đạo ngày xưa lâu ngày gặp nhau, hỏi thăm nhau hay thế!

Gần đây, chỗ thấy của bổn đạo đã tới đoạn “không thấy gì cả”, mù rồi. Hahaa. Còn vị huynh đài đi đến chỗ nào rồi?

@minhchau đến chỗ quay về học lại mẫu giáo mà cũng chả đâu vào đâu. Trong đầu còn đang tưởng tượng có khi nào lại có thêm lớp mầm, chồi, lá gì nữa không.

Không đâu tiểu cô nương, bậc Mẫu giáo là bao gồm lớp Mầm-Chồi-Lá rồi á. Nếu xuống nữa thì chỉ có bậc Mầm non thôi nha, còn dưới nữa là Sơ sinh, rồi hổng ấy là Bào thai luôn. Hahaaa

Không có nút hahaha nhỉ :stuck_out_tongue:

@tamm chị thả tim xong vô cmt giải thích đó là haha

1 Lượt thích

Content tấu hài đã có người cười rồi, đã ghê, hahaaa