Giới thiệu chuyên mục hỗ trợ kĩ thuật

Vì diễn đàn còn rất mới, thành viên cũng mới tập tành chơi. Nếu có thắc mắc hoặc góp ý, mời mọi người giao lưu.