Giới thiệu chuyên mục Kinh doanh

Trao đổi về kinh doanh, đầu tư, bán hàng, việc làm, tuyển dụng, hợp tác,… Đỉnh cao của kinh doanh chính là Thiền, đỉnh cao của Thiền chính là kinh doanh mà <3