Giới thiệu chuyên mục Nhật ký

Nơi các thành viên có thể tự do giới thiệu bản thân hoặc ghi lại nhật ký, hành trình của mình (liên quan việc học tập, PTBT, những thay đổi của mình, những điều trăn trở trong cuộc sống)