Giới thiệu chuyên mục Nhóm thiên thần

Nơi giao lưu của các anh chị em đang tìm các nguồn tài trợ để lan toả những lợi ích của Thiền Việt Nam đến cộng đồng.