Giới thiệu chuyên mục Tình yêu

Chủ đề này dự kiến chắc sẽ hot nhất đây. Vì trong vùng tình yêu, chúng ta chấp nhận cho nhiều virus lộng hành, và cũng khó chấp nhận thay đổi nhất.