[Hồng Trang] Bài tập buổi 1 - Khoá chứng kiến 11/11/2023

A - Liệt kê 5 nhận thức mình có được từ chứng kiến (giống hộp A)

1 - mình đang nghe thấy âm thanh âu âu.
2 - tay chạm bàn phím.
3 - đang cảm giác bối rối khi nhắm mắt.
4 - không biết viết gì tiếp theo.
5 - cảm giác tê ở chân chỗ tiếp xúc với ghế.

B - Liệt kê 5 nhận thức mình có được từ không chứng kiến (giống hộp B)

1- âm thanh âu âu phát ra từ một chú cún.
2 - mình đang chạm bàn phím.
3 - cảm giác bối rối có thể do mình chưa hiểu rõ kiến thức về chứng kiến.
4 - không biết viết gì tiếp có thể do mình đang không thông.
5 - tê ở chân có thể mình đang mắc bệnh gì đó.

C - Vì sao bạn biết nhận thức này nằm ở nhóm chứng kiến (nhóm A) hay nhóm không chứng kiến (nhóm B).

Đọc câu hỏi xong mà cảm giác bức bí bất lực, thì mình biết được nó ở nhóm A vì nhóm A mình rất dễ dàng để thấy nó, nhìn cái là thấy nó liền và mình chắc chắn nó vậy, còn nhóm B thì mình cảm giác mung lung mơ hồ hơn để thấy và kết luận của mình về nhóm B nó không chắc chắn.

D - Khi đọc yêu cầu của bài tập này. Như thế nào là đọc trong chứng kiến. Như thế nào là không?

Hị, câu hỏi bí quá đi, mình không biết không có câu trả lời liền, khi đọc yêu cầu của bài tập này, như nào là đọc trong chứng kiến à, đọc trong chứng kiến là đọc tới đâu rõ tới đó mình rõ mình đang đọc từ gì, ví dụ: yêu cầu liệt kê 5 nhận thức mình có được từ chứng kiến (giống hộp A) thì mình hiểu về nhận thức chứng kiến như nào mình sẽ viết ra như vậy, còn đọc không trong chứng kiến là mình bắt đầu thắc mắc 5 nhận thức mình có được từ chứng kiến (giống hộp A) nó như nào nhỉ, bắt đầu mình đoán như này mới đúng như kia thì sai.

2 Lượt thích