[Huynh Tam] Nhiệm vụ 3

  1. Khi post bài trên FB như thế nào là sống trong chứng kiến: Theo mình hiện tại là trong tâm trí mình chỉ có 1 luồng thống nhất làm 1 việc là post bài lên FB, mọi hoạt động suy nghỉ, tư duy, hành động đều hướng về việc hoàn thành việc này.

  2. Khi post bài trên FB ntn là không sống trong chứng kiến: Theo mình hiện tại là tâm trí mình bị phân luồng, không hoàn toàn hướng vào 1 việc là post bài lên FB mà nó còn chen những suy nghỉ khác vào trong quá trình mình làm việc post bài lên FB. Ví dụ như: suy nghỉ sợ bị đánh giá, suy nghỉ đến việc khác, mối quan tâm khác việc post bài lên fb

Tình huống số 1 có nổi lên suy nghĩ không ạ?

Theo mình hiện tại thì có, nhưng suy nghỉ đó hướng về việc thực hiện 1 việc làm là post bài lên fb, ví dụ như suy nghỉ: làm sao để post bài lên fb? Làm sao để tab thienvietnam vào trong bài?