Làm thế nào để hạnh phúc?

Bài học trăn trở từ tối qua sau khi lên cty gặp thầy Quý.

Căn nguyên ban đầu là Đ gợi mở từ cái câu Lãnh đạo là chấp nhận bị lãnh đạo, ko hiểu theo nghĩa là bị trói buộc.

mà là sự tự do.

Vì k thấy được tự do, nên ko happy.

Trong khi sự thật là tự do.

Tự do với các mong muốn. Các mong muốn là tự do.

Cái quả, cũng là cái mình mong muốn.

Nhưng mình lại thấy là mình ko muốn nó.

Thật ra đã muốn nó từ khi khởi đầu. Cho nên là chấp nhận mọi kết quả đến với mình, bởi tất cả những điều đó đã được tạo ra bởi mình từ đầu.

Nói chấp nhận là vì chưa nhận ra, đang nói cho hiểu ở khúc quả đó.

Ví dụ: mình thực tế đã hành động A, khi hành động A này là đã là mong muốn của mình rồi.

Sau đó, kết quả tới, là A’. Thì A’ này là mong muốn của mình rồi. Do vậy mà mình happy.

Còn khi mình ko happy là vì, A’ này mình ko thích. Nó làm mình bị thiệt hại, do vậy mình thấy là mình ko muốn nó. Rồi mình khó chịu. Và nó là nguyên nhân của ko hạnh phúc.

Thật ra A’ này là do mình chọn lựa rồi, ko phải mình có khả năng tiên tri để thấy A’, nhưng mình có thể nhìn thấy nguyên nhân A’ này xảy ra là do hành động A vào thời điểm A của mình, thời điểm đó mình đã có lý do, đã có những giá trị mà mình muốn giữ gìn nó, nên mình đã chọn A. Chọn A thì A’ xuất hiện. Vì vậy A’ mình thấy nó chính là ý muốn của mình.

Giống như anh chàng đốt tiền, đốt tiền là hành động A, hết tiền là A’.

anh ta làm hành động A, và nhận được A’. Khi A’ xảy ra, anh ta lại thấy mình đâu muốn A’ đâu. Mà anh ta quên là, chỉ cần nhìn lại vì sao A’ xảy ra, à là do mình đã làm A. Vì sao mình làm A, à vì do mình thích ánh sáng và mùi thơm của hương tiền bị cháy. À, vậy thì A’ xảy ra thì đúng rồi. Vì vậy mà anh ta happy. Sau này, anh ta muốn đốt tiếp thì ảnh cũng biết là vì anh ta muốn như thế, muốn từ bên trong chính anh ta. Có thể là từ 1 kích thích, muốn thoả mãn kích thích. Muốn giữ gìn 1 giá trị. Rất nhiều ý muốn đã xuất hiện vào thời điểm trc khi mình quyết định hành động A.

Mình có thể thấy rõ mình đã muốn hành động A như thế nào, mình đã tư duy, và lựa chọn quyết định hành động A như thế nào. Và từ A đó nó đã dẫn tới A’ như thế nào. Từ đó mình ko có than phiền về A’ nữa.