Một số suy nghĩ của bản thân sau 2 khóa học tìm hiểu về chứng kiến

Mình mong muốn sử dụng được sự chứng kiến để hóa giải những vấn đề của bản thân trong cuộc sống. Mình thấy mình đang bị giới hạn bởi những định kiến đúng sai của bản thân mà chúng nằm trong một cái bảng giá trị mà mình dựa vào đó để nhìn nhận cuộc sống và đánh giá cuộc sống. Mình muốn thông qua việc học về chứng kiến thì mình có thể nhìn nhận được đúng đắn hơn những vấn đề trong cuộc sống. Qua 2 khóa học tìm hiểu về chứng kiến vừa qua thì mình thấy những điều trong khóa học là phân biệt được nhận thức từ chứng kiến và không chứng kiến; phân biệt tôn trọng chứng kiến và không chứng kiến đã giúp mình nhận định đúng hơn thay vì dựa vào cái bảng giá trị đúng sai của bản thân để nhìn nhận các vấn đề trong cuộc sống, nhưng mình thấy có một số vấn đề mà mình chưa giải quyết được. Đó là các vấn đề trong cuộc sống nhiều khi xảy ra rất nhanh, nó đòi hỏi tốc độ phản ứng nhanh, thường thì mình hay phản ứng theo thói quen hoặc những gì được chuẩn bị từ trước nên phản ứng nó bị giới hạn. Nếu như trong buổi học hôm trước anh Quý nói có thể xuất hiện chứng kiến sự chứng kiến ngay lập tức thì mình có thể vừa nhận biết được những gì đang diễn ra, vừa biết rõ được cách phản ứng của bản thân. Đây vẫn là một điểm mù đối với mình vì mình chưa chứng kiến được do mình chưa trải nghiệm được qua trình này diễn ra như thế nào, những nhận định của mình hoàn toàn là mang tính phỏng đoán. Những gì hiện nay mà mình làm được là chứng kiến mọi thứ qua 6 giác quan và hồi tưởng lại quá trình chứng kiến đó sau khi quá trình đó diễn ra. Hiện tại hai quá trình chứng kiến và chứng kiến sự chứng kiến nó diễn ra không đồng thời, chứng kiến sự chứng kiến mà mình đang làm là hồi tưởng lại những gì mình chứng kiến. Mặc dù cái sự hồi tưởng này đến chậm hơn là những gì mà anh Quý nói nhưng mà mình cũng cảm thấy nó giúp ích cho mình được phần nào trong cuộc sống, đó là mình có thể dừng lại những lúc mà mình đang làm cái gì đó nó sai, như cuốn vào youtube, cuốn vào sự giải trí vv. Chứng kiến được quá trình diễn ra, chứng kiến được mình đang làm gì hiện tại đối với mình như một cái phanh để mình có thể dừng lại được. Có thể rút ra được những bài học sau khi hồi tưởng lại. Mình ý thức hơn những nhận thức từ chứng kiến thì đó gần hơn với thực tế và có vẻ chứng đang tin cậy hơn vì nó giúp mình đưa ra những quyết định lựa chọn hợp lý hơn.