Những tháng ngày tản mạn

Kaka, tối nay tự nhiên mình thấy ủa, có khi nào mình không sống ở hiện tại đâu ta? dù là mình có đang nằm nghĩ về chuyện gì đó xảy ra chiều này, hoặc nhớ lại lúc sáng nay gặp khách, rõ ràng mình vẫn ở đó, ở ngay hiện tại và nhớ lại sự kiện, hiện tượng của thời điểm sáng hoặc chiều, chứ mình có đi đâu đâu, lúc đó đâu phải mình không sống trong hiện tại, mà khi mình nhớ về quá khứ là mình sống trong quá khứ đâu. Nhìn lại thấy mắc cười ghê, thì ra là do mình nghĩ, mình tưởng là lúc đó mình không sống hiện tại, do mình không thấy chứ không phải mình không sống trong hiện tại. Nếu như lúc đó không sống trong hiện tại, thì làm sao khi nhớ lại mình lại biết là lúc đó mình nhớ lại thời điểm chiều hoặc sáng. Nên có nhầm lẫn cực kỳ lớn, là khi mình nghĩ hoặc đnag thấy mình nghĩ/nhớ về quá khứ, tương lại thì nghĩ là mình đang sống ở đó. Mà thực chất là mình vẫn đang sống trong hiện tại và nhớ lại cảnh tượng thời điểm đó diễn ra thôi. Lúc này mọi thứ mình thấy như là mới với mình, luôn thay đổi, di chuyển, và tự nhiên mình trân trọng ngay giây phút hiện tại, vì có cái nào mà không hiện tại đâu mà nghĩ và tưởng trông chờ cái tương lai, lơ là cái hiện tại, dù có trông chờ tương lai thì cũng là đnag ở hiện tại và trông chờ cảnh tương lai, có thoát ra thời điểm hiện tại đâu, chỉ là do mình ảo tưởng, nhầm lẫn, xác định sai đối tượng thôi, hehee….

1 Lượt thích

Bà nói rõ hơn chỗ xác định sai đối tượng được không ha?

1 Lượt thích

Xác định sai đối tượng là tui nhầm lẫn hình ảnh hay điều mà tui thấy/chứng kiến là tui luôn á. Giống như tui thấy hình ảnh tui nhớ về chuyện sáng nay, thì tui nghĩ cái hình ảnh nhớ trong ở thời điểm sáng nay là tui, đồng hoá luôn mà không hay. Giật mình mới thấy ah không phải, hình ảnh thời điểm sáng nay, hay tối qua đó chỉ là hình ảnh, sự kiện mà mình thấy thôi, và mình thì vẫn ở hiện tại, như vẫn đứng yên đấy, không di dời, di chuyển đi đâu cả.

1 Lượt thích