Nước không tránh mình hay mình không tránh nước?

Trời mưa, mình đang đi kiểu vừa dạo dạo vừa ngắm ngắm đường, cũng thấy rất nhiều chỗ ngập nước, xe chạy vèo vèo, lúc đầu mình thấy ô tô lao qua nước bay tung tóe, thầm may quá mình còn cách xa, mà gần chắc mình ướt từ đầu tới chân rồi, rồi lại đi đi, vừa đi vừa thả cho mọi thứ lơ lửng nơi nào đó, bỗng vèo, ôi, ướt hết quần rồi, xe máy đường giữa không chạy chạy vô vũng nước mà còn phi như kiểu đường cao tốc nữa chứ, đi chậm chút không được sao, nước bắt khắp nơi người chạy xe cũng bị bắn vậy, người ấy không quan tâm sao, ướt hết quần rồi, may mà không phải ướt từ đầu tới chân, nước bắn lên người mới hơi tỉnh tỉnh. Túm lại thì nước té vào mình hay mình lao vào nước, hay mình đi đường không chú ý, mặc dù đã có một pha nước tung tóe cảnh báo mình trước rồi qua lúc đó có vẻ chẳng liên quan mình, chưa tới mình thì chưa lo, xong mình lại thả hồn bay bay, cho tới khi mình dính nước mới thấy mình đang mơ hồ nãy giờ, mình không có chú ý không quan tâm chuyện có bị ướt hết người hay không.