[Tâm Hoàng] Mình chứng kiến âm thanh hay chứng kiến lời nói

Như tiêu đề,
Mình chứng kiến âm thanh hay chứng kiến lời nói? => Mình chứng kiến âm thanh.
Mình chứng kiến hình ảnh hay chứng kiến đối tượng? => Mình chứng kiến hình ảnh.
Mình chứng kiến âm thanh phát ra trong đầu hay mình chứng kiến ý nghĩ của mình => Mình chứng kiến âm thanh phát ra trong đầu.

Âm thanh ở đâu? => Ở nơi mình nghe được. Ví dụ bài hát, thì ở loa nhạc.
Cái nghe của mình ở đâu? => Nằm ở chỗ âm thanh được nghe => Nằm ở cái loa nhạc.

Lời nói mà mình nghe được ở đâu? => Ở trong đầu mình, ở ngay cái thân này.

Bạn ơi, tại sao ở trên ghi “Mình chứng kiến âm thanh phát ra trong đầu”
Ở dưới thì âm thanh lại không phát ra trong đầu: “Âm thanh ở đâu? => Ở nơi mình nghe được. Ví dụ bài hát, thì ở loa nhạc.”
Xong ở cuối lời nói lại ở trong đầu?

Bạn có thể giải thích rõ hơn ko?

à, đoạn đó là mình đang liệt kê ví dụ, ví dụ 1 là mình nghe âm thanh từ loa, ví dụ 2 là âm thanh phát ra trong đầu mình, cái mà bình thường mình hay cho là đây là suy nghĩ của tôi.

Chứ ko phải âm thanh từ loa là âm thanh trong đầu nha.

Vậy khi nghe 1 điều gì đó hay 1 bài hát nào đó, đâu là điều bạn chứng kiến, đâu là điều bạn không chứng kiến?

Khi nghe 1 điều gì đó, hay 1 bài hát nào đó.
=> Điều mình chứng kiến là âm thanh
=> Điều mình không chứng kiến là những cái ngoài âm thanh được mình chứng kiến.

Câu này mình trả lời không đúng. Mình trả lời lại.
Khi nghe 1 điều gì đó, hay 1 bài hát nào đó, thì điều mình không chứng kiến, là những cái hiểu của mình từ âm thanh đó.

Bạn hiểu như thế nào về chứng kiến âm thanh?

Mình đang hiểu chứng kiến âm thanh, là chứng kiến âm thanh khi mà mình chưa có gọi tên nó là âm thanh gì, chưa có tư duy gì về âm thanh được nghe.

@ngoclan mình trả lời như vậy, bạn có ý kiến gì không?

Vậy bạn thử đọc từ “Ngu” xong ghi âm và mở ra nghe lại. Lúc nghe, bạn có chứng kiến âm thanh không hay thấy đó là từ Ngu?