[Thái Bảo]NV3 - Khi post bài bổ túc lên fb, ntn là sống trong chứng kiến & ntn là không sống trong chứng kiến?

Khi post bài bổ túc lên fb, ntn là sống trong chứng kiến & ntn là không sống trong chứng kiến?
Khi sống trong chứng kiến, thì khi post bài lên fb mình chỉ việc post lên, tag Thiền Việt Nam vào đúng yêu cầu đưa ra, nó có một sự nhất quán bên trong mình post lên và hành động theo đó làm theo, nó không có những ý khác chen vào, như : sợ ai đó đọc có sao không, người khác nghĩ gì về mình, bài hay hay hay dỡ, sây hay cạn, nên post hay không nên post…
Khi không sống trong chứng kiến, thì khi post bài lên nó có những ý khác chen vào như: sợ ai đó đọc có sao không, người khác nghĩ gì về mình, bài hay hay hay dỡ, sâu hay cạn, nên post hay không nên post…

Thầy làm cách nào để đưa ra 2 câu trả lời này vậy thầy?

Dựa trên trải nghiệm thực tế của bản thân, nhìn lại thấy có 2 luồng đi như vậy trong mình ấy, luồng đi có những ý khác chen vào mình thấy nó có sự kết luận vào trong ấy! Còn luồng trên thì nó có không có những sự kết luận ấy

1 Lượt thích