Trả lời câu hỏi: Khi post bài trên fb, như thế nào là sống trong chứng kiến, như thế nào là không sống trong chứng kiến?

Trả lời câu hỏi: Khi post bài trên fb, như thế nào là sống trong chứng kiến, như thế nào là không sống trong chứng kiến?

  • Khi post bài trên fb, sống trong chứng kiến là mình chỉ đi thực hiện duy nhất một hành động post bài lên thôi, không có đưa ra ý kiến chủ quan đánh giá, mong muốn, nhận xét của bản thân. Có thể ý kiến mong muốn nhận xét chủ quan có khởi lên nhưng mình không trấn áp chúng mà cứ làm việc post bài cho đến khi hoàn thành.
  • Khi post bài trên fb, không sống trong chứng kiến là trong quá trình post bài mình đưa ra những ý kiến chủ quan, nhận xét, đánh giá, phân tích, mong muốn cá nhân chen vào.

Vì sao như thế này, thì gọi là sống trong chứng kiến vậy anh?

1 Lượt thích

Vì ở cái trạng thái này thì mình thấy mình có thể chứng kiến rõ ràng mọi thứ đang xảy ra xung quanh mình từ hành động, suy nghĩ, cảm xúc một cách rất rõ ràng. Dường như cả quá trình này nó không bị cái gì đó chen vô, nếu có chen vô thì nó cũng không bị ảnh hưởng ấy.

Vậy nó khác gì với trạng thái bình thường hàng ngày của anh?

1 Lượt thích

Sự khác biệt lớn nhất đó là mình biết rõ mọi thứ đang xảy ra như thế nào từ hành động, suy nghĩ, cảm xúc, tâm trạng của mình. Nó có điểm khác bình thường hàng ngày là có lúc mình không biết rõ, mình bị cái suy nghĩ nào đó nó cuốn nó che mờ, hay mình bị cái cảm xúc nào đó nó cuốn nó che mờ, hay mình bị cái kích thích này đó ở bên ngoài nó cuốn nó che mờ. Nhiều khi đó là một trạng thái nhiễu, lẫn lộn giữa các thông tin cảm xúc, suy nghĩ, cảm giác vv

Anh có chắc chắn đó chính là trạng thái sống trong chứng kiến không?

1 Lượt thích

Mình thực sự cũng chưa chắc chắn đây có phải là trạng thái sống trong chứng kiến. Hiện tại đây là nhận thức của mình về sống trong chứng kiến thôi bởi vì nó khác so thường ngày ở chỗ biết rõ.