Tuyến bài tập thiền chứng kiến buổi 1

A. 5 nhận thức mình có được từ chững kiến:

 1. Mình bị đau đầu
 2. Tiếng quạt quay
 3. Mình cảm thấy mát
 4. Vị ngọt của ly cooktai
 5. cánh cửa màu vàng
  B. 5 nhận thức mình có được từ không chứng kiến
 6. Nghệ sỹ Vũ Linh mất
 7. Suy nghĩ của người khác
 8. Bà Kim Hằng bị bắt
 9. Mặt trời rất nóng
 10. Nguyên lý hoạt động của quạt khi quay
  C. Vì nhận thức ở nhóm A là nhận thức mình dùng 5 giác quan để mình nhận biết nó và mình trực tiếp nhận cảm giác của sự vật sự việc nó mang lại cho mình. Qua đó mìn có thể mô tả lại nó dễ dàng.
  D. Ví nhận thức ở nhóm B là những nhận thức mình biết được từ những thông tin mà mình nghe được hay những kiến thức mà mình biết từ trước tới giờ. Và mình không trực tiếp cảm nhận hay chứng kiến nó.
  E. Khi đọc đề bài trong chứng kiến là mình hiểu trên nghĩ của câu từ đó. Còn đọc không chứng kiến là khi mình hiểu trên suy nghĩ và ý của mình
  F. Sau buổi học mình thấy biết được 3 vấn đề:
 11. Mình biết được như thế nào là chứng kiến và không chứng kiến:
  1.1 Theo mình hiểu được là chứng kiến là mình tiếp xúc trực tiếp sự vật sự việc bằng sáu giác quan của mình và mình có thể cảm nhận và mô tả lại sự vật sự việc đó.
  1.2 Không chứng kiến là mình biết được sự vật việc đó thông qua 1 đối tượng khác hoặc từ nhận thức có trước đó của mình về sự vật sự việc đó đã có sẵn.
 12. Mình thấy được khi mình có ý để chứng kiến một sự vật sự việc nào đó thì khi đó mình sẽ có cảm giác tận hưởng hoàn toàn những gì sự vật, sự việc đó mang lại —-> Từ đó mình có một thắc mắc cho chính mình là tại sao mình luôn chứng kiến hằng ngày hằng giờ mà tại sao mình không có cảm giác tận hưởng những cái mình chứng kiến? Mình sẽ nên làm rõ vấn đề này.
  3. Mình nhận ra được nữa là mình không thể nào chứng kiến được những suy nghĩ hay những cảm giác của người khác. Mà trước đây mình đã sai lầm rằng mình có thể hiểu được suy nghĩ của người khác. Ví dụ: khi mình làm việc gì đó mà người khác không thích thì mình sẽ có suy nghĩ là người đó đang giận mình. Nhưng thật chất thì mình không hề có cảm nhận gì về cái giận của người khác —-> từ đó mình rút ra được khi mình giận người khác thì chính mình nhận cái cảm giác khó chịu đó chứ người khác ko hề nhận được nó. Hihi