[Việt Thảo] Khóa Chứng kiến 1- Bài tập buổi 2

:zap: TÔN TRỌNG ĐIỀU MÌNH CHỨNG KIẾN :zap:

Tôi CHỨNG KIẾN [giác quan] là [đối tượng], tôi KHÔNG CỐ Ý MUỐN TIN là [đối tượng]
Ví dụ: Tôi chứng kiến [bằng mắt] là [chồng mình chở một cô gái khác], tôi không cố ý muốn tin là [chồng mình ngoại tình]

 1. Tôi chứng kiến [bằng mắt] là [bạn ấy nhìn tôi chăm chú và mê mẩn], tôi không cố ý muốn tin là [bạn ấy có tình cảm với tôi]

 2. Tôi chứng kiến [bằng mắt] là [màn hình hiển thị có cuộc gọi dì 10 gọi tôi qua Zalo], tôi không cố ý muốn tin là [nhà có ai đó có chuyện]

 3. Tôi chứng kiến [bằng tai] là [có âm thanh người nào đó kêu Thảo], tôi không cố ý muốn tin là [có ai đó kêu tên tôi], [có ma kêu tên tôi]

 4. Tôi chứng kiến [bằng mũi] là [có mùi như Aceton trong phòng], tôi không cố ý muốn tin là [có ai đó đang sơn móng tay]

 5. Tôi chứng kiến [bằng lưỡi] là [có mùi vị của nhựa trong chai nước thủy tinh tôi vừa uống], tôi không cố ý muốn tin là [cô bếp đã rửa chai không sạch] [ai đó đã đổ nước khác vào chai này]

Tôi không CHỨNG KIẾN [giác quan] là [đối tượng], tôi KHÔNG CỐ Ý MUỐN TIN là [đối tượng]
Ví dụ: Tôi không chứng kiến [bằng tai] là [chồng không yêu mình], tôi không cố ý muốn tin là [chồng không yêu mình]

 1. Tôi không CHỨNG KIẾN [bằng tai] là [người đó nói yêu/thích tôi], tôi KHÔNG CỐ Ý MUỐN TIN là [người đó yêu/thích tôi]
 2. Tôi không CHỨNG KIẾN [bằng mắt] là [người yêu cũ của tôi hôn một cô gái khác trong khi quen tôi], tôi KHÔNG CỐ Ý MUỐN TIN là [người yêu cũ của tôi ngoại tình]
 3. Tôi không CHỨNG KIẾN [bằng mũi] là [đối tượng], tôi KHÔNG CỐ Ý MUỐN TIN là [đối tượng]
 4. Tôi không CHỨNG KIẾN [bằng lưỡi] là [đối tượng], tôi KHÔNG CỐ Ý MUỐN TIN là [đối tượng]
 5. Tôi không CHỨNG KIẾN [bằng thân] là [đối tượng], tôi KHÔNG CỐ Ý MUỐN TIN là [đối tượng]

:zap:KHÔNG TÔN TRỌNG ĐIỀU MÌNH CHỨNG KIẾN :zap:

Tôi CHỨNG KIẾN [giác quan] là [đối tượng], tôi CỐ Ý MUỐN TIN là [đối tượng]
Ví dụ: Tôi chứng kiến [bằng thân] là [tôi đang khó chịu trong người], tôi cố ý muốn tin là [tôi không có vấn đề gì]

 1. Tôi CHỨNG KIẾN [bằng thân] là [tôi đang mệt], tôi CỐ Ý MUỐN TIN là [tôi vẫn ổn]
 2. Tôi CHỨNG KIẾN [bằng mắt] là [người tôi thích nói chuyện thân, cười đùa với một cô gái khác], tôi CỐ Ý MUỐN TIN là [người tôi thích có bạn gái]
  3 Tôi CHỨNG KIẾN [bằng tai] là [bố la lớn], tôi CỐ Ý MUỐN TIN là [bố không thương tôi.]
  4 . Tôi CHỨNG KIẾN [bằng mắt] là [người khác cười mình], tôi CỐ Ý MUỐN TIN là [người khác không tôn trọng mình.]
 3. Tôi CHỨNG KIẾN [bằng mũi] là [có mùi aceton trong phòng này], tôi CỐ Ý MUỐN TIN là [có ai đã lấy chai tẩy sơn của tôi để xài]

Tôi KHÔNG CHỨNG KIẾN [giác quan] là [đối tượng], tôi CỐ Ý MUỐN TIN là [đối tượng]
Ví dụ: Tôi không chứng kiến [bằng mũi] là [mùi hôi này trên người chồng mình], tôi cố ý muốn tin là [chồng mình ở dơ và luôn có mùi hôi]
Tôi KHÔNG CHỨNG KIẾN [ý] là [em ấy có suy nghĩ muốn hại tôi], tôi CỐ Ý MUỐN TIN là [em ấy muốn hại tôi.]
Tôi KHÔNG CHỨNG KIẾN [mắt và tai] là [người đó nói xấu tôi], tôi CỐ Ý MUỐN TIN là [người đó đã nói xấu tôi.]
Tôi không chứng kiến [bằng mắt] là [có gián đã vào trong gạo này], tôi cố ý muốn tin là [hộp cơm này nấu từ gạo có gián đi vào] (vì khi tôi ăn vào có mùi gián)
Tôi không chứng kiến [bằng mắt] là [người yêu cũ ngoại tình với cô gái khác], tôi cố ý muốn tin là [người yêu cũ ngoại tình cô gái khác.]

1 Lượt thích