( Yến Nhi )Bài tập thiền chứng kiến buổi 1

*5 điều bản thân chứng kiến được

 1. Mắt mình đang nhìn màn hình
 2. Tay mình đang nhắn chữ
 3. Tai mình đang nghe tiếng nước chảy
 4. Miệng mình có cảm giác nhạt
 5. Cảm giác chân mình lạnh
  *5 điều bản thân ko chứng kiến được
 6. Mình không chứng kiến được đôi mắt của mình
 7. Mình không chứng kiến được cơ tay của mình
 8. Mình không chứng kiến được nước đang chảy bao nhiêu
 9. Mình không chứng kiến được miệng mình nhạt mức độ nào
 10. Mình không chứng kiến được cái lạnh buốt từ bên trong.