[ YẾN NHI ] Câu hỏi đào sâu

  1. Mình luôn chứng kiến nhưng sao mình chưa sống được trong chứng kiến ?
  2. Sống trong chứng kiến có đồng nghĩa với việc mình chứng kiến được sự chứng kiến không?
  3. Sống trong chỗ kết luận có phải là sống trong chỗ chứng kiến ?
  4. Cái ví dụ mà bạn mô tả lại, khi bạn chứng kiến chỉ hình ảnh âm thanh trong mấy giây đầu đó, thì có phải bạn ấy đã sống trong sự chứng kiến ?
  5. Mình luôn chứng kiến nhưng sao cuộc sống mình ít khi nhận thấy , mà cái mình nhận thấy toàn ảo tưởng nhưng mình vẫn cố chấp đó là chứng kiến ? Tại sao chỉ khi mình nhìn lại quá trình, làm rõ thì mới thấy được sự chứng kiến, nhưng có khi còn chưa tới file gốc ?
  6. Đoạn chỗ thầy đặt câu hỏi quan sát có phải hành động không ? Khi đó bên trong mình thấy câu trả lời nhưng không phải ngôn ngữ mình nói, mà thấy câu trả lời dạng hình ảnh ngôn ngữ. Thì điều mình thấy đó có phải mình đang chứng kiến và sooang trong chứng kiến lúc đó không ?